DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO U IZGRADNJI SVIH VRSTA OBJEKATA, STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA

Nakon više od pola veka tradicije građevinska radnja godine 2002 prerasta u GP RAZ doo. Osim građenja manjih poslovnih i stambenih objekata od 1999. godine gradimo i velike stambene i poslovne objekte.

Od tada iza preduzeća ostaju mnogi objekti sa kojim se ponosimo. Stvaraju se prve vrste poslovnih čak i prijateljske veze sa svim investitorima i naručiocima posla s kojima smo u vreme krize posebno rešavali mnoštvo poteškoća. To nam daje slobodu da sa sigurnošću tvrdimo da će nas svi do jednog preporučiti za saradnju.

 

NAŠI PARTNERI